Quy trình sản xuất

1.  Dây chuyền sản xuất bao gồm các thiết bị của các công đọan sau:

 
 Công ty thu mua NL tại các nông trại đạt tiêu chuẩn
Global Gap tại Việt Nam
   Nguyên liệu được vận chuyển trên xe
chuyên dùng về nhà máy
 
 Nguyên liệu được lựa chọn kỹ và
rửa sạch trước khi chế biến
   Sau khi sơ chế NL sẽ được nghiền nhỏ
 
Nguyên liệu được trích ly trong dung môi ở nhiệt độ thấp    Dịch trích ly sẽ được sấy khô
 
 Nguyên liệu được phối trộn     Đóng gói thành phẩm
 
Sản phẩm hoàn thiện   Vận chuyển hàng tới người tiêu dùng
Tất cả các công đoạn chế biến được được giám sát theo
tiêu chuẩn ISO 9001: 2015