Tầm nhìn và sứ mệnh


Tầm nhìn của VRH

Trở thành công ty hàng đầu về thực phẩm sạch có nguồn gốc thiên nhiên, an toàn và có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng.

Sứ mệnh của chúng tôi

Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm chất lượng cao với giá cạnh tranh. Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng,toàn xã hội.